Tháng: Tháng Mười Hai 2018

Bảng Flipchart là gì ?

Đâu đó chúng từng đã nghe tới cụm từ Flipchart. Chúng tôi có Bảng Flipchart, sản phẩm Bảng viết bút có kẹp giấy sử dụng cho các cuộc thuyết trình, hội thảo Bảng được gắn kèm chân di động, dễ dàng di chuyển, đặc biệt rất nhẹ giúp việc mang đi địa điểm khác nhau … Read more